گروه مهندسین آگراپاد

ارائه دهنده راهکارهای جامع حفاظت و ایمنی

گروه مهندسین آگراپاد

گروه مهندسین آگراپاد، ارائه دهنده راهکارهای جامع حفاظت و ایمنی و از شرکت های پیشرو در زمینه تأمین تجهیزات، اجرا و راه اندازی سامانه های اعلام حریق و گاز سنجی، سیستم های اطفای حریق، سیستم های سرکوب آتش گازی، درب های مقاوم حریق، سیستم های مدیریت و کنترل دود، سیستم های نظارت ویدیویی، کنترل تردد و دسترسی، سیستم های کشف جرقه و سایر تجهیزات ایمنی، امنیتی و حفاظتی مورد نیاز بخش های گوناگون کشور می باشد.

1

اعلام حریق

اعلام حریق

مشاهده

2

F & G

F & G

مشاهده

3

اطفای حریق آبی

اطفای حریق آبی

مشاهده

4

اطفای حریق گازی

اطفای حریق گازی

مشاهده

5

اطفای حریق فوم

اطفای حریق فوم

مشاهده

6

مدیریت و کنترل دود

مدیریت و کنترل دود

مشاهده

7

درب های مقاوم حریق

درب های مقاوم حریق

مشاهده

8

نظارت تصویری

نظارت تصویری

مشاهده

9

خانه هوشمند

خانه هوشمند

مشاهده

10

سیستم های حفاظتی

سیستم های حفاظتی

مشاهده

11

کنترل تردد

کنترل تردد

مشاهده

12

اینترکام

اینترکام

مشاهده

معرفی شرکت

انواع خدمات قابل ارائه

گروه مهندسین آگراپاد

خدمات و توانمندی ها

سیستم اعلام حریق

طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای انواع سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر

اطفای حریق آبی

طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای انواع سیستم های اطفای حریق آبی

اطفای حریق گازی

طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای انواع سیستم های اطفای حریق گازی (Clean Agents)

نمایندگی بیش از 50 شرکت معتبر بین المللی

خلاصه ای از پروژه های انجام شده

ارائه مشاوره و خدمات پیش از فروش

طراحی سیستم های اطفای حریق گازی

طراحی سیستم های اعلام حریق متعارف

طراحی سیستم های مدیریت و کنترل دود